Over ons

Stichting Dorpskerk Kaag

Stichting Dorpskerk Kaag is opgericht op 13 december 2021 naar aanleiding van een totale renovatie en vernieuwing van de dorpskerk te Kaag. De kerk en de bijgebouwen zijn daardoor geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Natuurlijk worden er nog steeds kerkdiensten gehouden maar er is ook een prachtige ruimte ontstaan voor alternatief gebruik zoals voor een huwelijk, een vergadering of expositie of kunstuiting, het vieren van een jubileum of het bijwonen van een dans- of muziekvoorstelling. Alle moderne communicatiemiddelen zijn aanwezig, er is een professionele keuken aangebracht en de catering is op maat te maken. Welkom in de vernieuwde dorpskerk te Kaag!

Onderdeel van

Stal op de Kaag

Op zondagen is de kerk in gebruik bij de Protestantse Gemeente te Kaag. Op alle andere dagen is de locatie beschikbaar voor eigenlijk elk denkbaar doel. Zolang de karakteristiek van het gebouw maar geen geweld wordt aangedaan. Het beheer van de kerk voor alternatief gebruik is in handen van Bob Otto en Adriaan Tieleman, die ook de nabij gelegen Stal op de Kaag aan de gang houden. Via de button hiernaast, kom je direct uit op de website van De Stal en kun je de kerk meteen boeken!

Stal op de Kaag is een vergaderlocatie en bezinningscentrum, maar wordt ook veel gebruikt voor jubilea, familiefeestjes, BBQ’s, inspiratiedagen, workshops en bedrijfsborrels. De Stal geeft graag de ruimte aan zijn gasten en biedt arrangementen op maat. Achter De Stal bevindt zich een prachtige tuin met hooikap en uitzicht over de Kaagse polder. De bundeling kerk en stal vormt een prachtig combinatie voor speciale gelegenheden……

Het ontstaan

De geschiedenis

Sinds begin 2022 is de dorpskerk opgeleverd als multifunctioneel gebouw. Het kleine kerkje, dat stamt uit 1873, is grondig gerenoveerd. Natuurlijk wordt er nog steeds gekerkt maar de locatie is ook geschikt gemaakt voor ander gebruik. De oude kerkbanken hebben het veld geruimd en plaats gemaakt voor stoelen. De kerk is geïsoleerd en van een mooie nieuwe vloer met vloerverwarming voorzien. Er is een prachtige lambrisering aangebracht en een mooie spiltrap met een open orgelgalerij. De keuken is geheel vernieuwd en de achterzaal (Kerkwijck) ziet er prachtig uit. De kerk moest ook wel worden aangepakt, want de Protestantse Gemeente te Kaag die er kerkt, wordt kleiner en grijzer. En dat raakt aan het bestaansrecht van het gebouw. Aan de hand van de ideeën van een denktank van twee Buitenkagers en een Kager bestaande uit Aad Wols en de broers Frans en Jan Biemond en dankzij de bereidheid van de PKN-organisatie om het gebouw voor de gemeenschap ook op een andere manier te behouden, is de renovatie bedacht en uitgevoerd en is de kerk weer prachtig geworden en up-to-date.

Informatie over

Het bestuur

Het beheer van de kerk is in handen van Stichting Dorpskerk Kaag. Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden en is zodanig vorm gegeven dat de Protestantse Gemeente te Kaag daarin goed is vertegenwoordigd, evenals de Stal op de Kaag, die de niet-kerkelijke exploitatie verzorgt. Verder bestaat het bestuur uit leden die vanuit het renovatie-proces een sterke band met het gebouw hebben. Daarmee zijn het verleden, het heden en de toekomst goed vertegenwoordigd. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Cathy Padmos (PG te Kaag): voorzitter.
  • Teunie Biemond (PG te Kaag): secretaris.
  • André Hendriks (Stal op de Kaag): penningmeester.
  • Frans Biemond (renovatie): algemeen en relatie met Stichting Begraafplaats Kaag.
  • Adriaan Tieleman (Stal op de Kaag): algemeen en programma.
  • Aad Wols (renovatie): algemeen en gebouwenbeheer.
  • Bob Otto (Stal op de Kaag): algemeen en gebouwenbeheer.

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en krijgen daarvoor geen beloning, vacatiegeld of enige andere vorm van vergoeding.

Vrienden van de Kaagse kerk

Alhoewel de Kaagse kerk in 2021 uitgebreid is gerenoveerd, vraagt een monumentaal gebouw als het onze steeds weer om veel aandacht, onderhoud en verduurzaming. Om de financiele basis gezond te houden is in 2023 begonnen met het opzetten van een vriendengroep om extra middelen op de halen. De Kaagse kerk moet immers in stand blijven. De meeste vrienden geven op basis van een periodieke gift met fiscale aftrek. Anderen worden theatervriend en steunen de kerk waarbij ze gratis toegang krijgen tot voorstellingen in de kerk. Belangstelling? Neem contact op met de penningmeester en stuur een mail naar info@stichtingsdk.nl

Dorpskerk Kaag

Een impressie

De dorpskerk te Kaag is multifunctioneel inzetbaar. Voor een goede indruk van de mogelijkheden kun je de onderstaande fotogalerij raadplegen.