Jaarstukken

Het eerste boekjaar van Stichting Dorpskerk Kaag loopt van 13 december 2021 tot en met 31 december 2022. De cijfers over dit lange eerste boekjaar zijn hieronder weergegeven in de jaarstukken 2021 – 2022

Downloads